ENG
ENG

KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH OPRACOWYWANYCH PRZEZ MZ

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz wystosował pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o przekazywanie Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej do konsultacji , projektów aktów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczących również lekarzy weterynarii, nawet jeżeli dotyczą ich jedynie w niewielkim stopniu.

pismo KILW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje