ENG
ENG

Korespondencja dot. skandalicznej wypowiedzi Posła Krzysztofa Borkowskiego w trakcie posiedzenia Sejmu w dniu 23 września br.

Element graficzny