ENG
ENG

Korespondencja w sprawie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Element graficzny

icon Odpowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza (192.94 kB) na icon pismo Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW Jana Prandoty (95.16 kB) z dnia 24 września 2013 r. sygn. ŻWzz/jh-8700-14/13(3423), przy którym przesłane zostało pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 13 września 2013 r. skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych poprzez zniesienie obowiązku uzyskania zgody okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach konieczności odwołania z zajmowanych stanowisk wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy, powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy oraz granicznego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje