ENG
ENG

Korespondencja w sprawie stanowiska Prezydium KRL-W

Element graficzny

Korespondencja Prezesa Jacka Łukaszewicza z Dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Marianem Binkiem dot. stanowiska Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów COM(2013) 676 final z dnia 02.10.2013 r.:

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje