ENG
ENG

KORESPONDENCJA Z OZZLW

Element graficzny

Poniżej przedstawiamy Państwu korespondencję z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii dotyczącą wniosku OZZLW zwołania „debaty samorządów zawodów zaufania publicznego poświęconej sytuacji prawnej i społecznej urzędowych lekarzy weterynarii, w tym także wyznaczonych lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, oraz możliwym zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i dobrostanu zwierząt” wraz z odpowiedzią Marka Mastalerka Prezes KRLW. 

 

pismo OZZLW 

 

odpowiedź KRLW 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje