ENG
ENG

Korespondencja z Panią Magdaleną Bartosińską Zastępcą Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Element graficzny

 

Odpowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza na pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Magdaleny Bartosińskiej w sprawie działań podjętych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w związku ze stanowiskiem X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2013 r.

Załączniki:

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Magdaleny Bartosińskiej z dnia 30 grudnia 2015 r.

Odpowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza z dnia 28 stycznia 2016 r.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje