ENG
ENG

Krajowa Komisja Rewizyjna VIII Kadencji

Element graficzny

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej


T Porwan

Tomasz Porwan

Dyplom: Wrocław 1979 r., Praca: prywatna praktyka. Specjalizacja: Choroby Drobiu i Ptaków Ozdobnych. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Wielkopolskiej I i II kadencji, członek Komisji Rewizyjnej Izby Wielkopolskiej III kadencji, skarbnik Rady Izby Wielkopolskiej V i VI kadencji, członek Krajowej Rady II kadencji, sekretarz Krajowej Rady II kadencji (2 lata).

 

Wiceprzewodniczący


Zbigniew Mizak

Dyplom: Lublin 1980 r., Działalność w samorządzie: członek Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I, II, III kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej II kadencji, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej III, IV i V kadencji.

 

Sekretarz


A Bęczkowska

Anna Bęczkowska

Dyplom: Lublin 2001 r., Specjalizacja: Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz, Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego; Praca: Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni; Działalność w samorządzie: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji. Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji. Obecnie członek VIII kadencji Małopolskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej


 Z Czerwinski

Zdzisław Czerwiński

Dyplom: Wrocław 1980 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, studia podyplomowe: Ochrona Zdrowia Publicznego na SGGW w Warszawie. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie, Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej V, VI, i VIII kadencji, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej VI kadencji

 

j gruszczyński optimized

Jacek Gruszczyński

Dyplom: Olsztyn 1979 r., Specjalizacja: Choroby zakaźne i zaraźliwe zwierząt oraz administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: Członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 1995-2021r.; Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej V kadencji; Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji.

 

R Sajnog

Ryszard Sajnóg

Dyplom: Wrocław 1977 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna; Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie, Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej Kaszubsko Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Sobczak

Elżbieta Sobczak

Dyplom: Wrocław 1975 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. Praca: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze. Działalność w samorządzie: w III kadencji Sekretarz Rady Izby Lubuskiej, w IV kadencji Wiceprezes Rady Izby Lubuskiej, Prezes Rady Izby Lubuskiej V i VI kadencji, Skarbnik Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, Skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje