ENG
ENG

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VIII kadencji

Element graficzny

 Prezes


M Mastalerek

Marek Mastalerek

Dyplom: Lublin 1985 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: 20 lat prywatna praktyka, od 2005 roku dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wszystkich kadencji, wiceprezes Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, skarbnik Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VII kadencji.

 

Wiceprezesi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


 Gorski T

Tomasz Górski

Dyplom: 1979 r., Specjalizacje: Choroby trzody chlewnej i Rozrodu Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV, V i VII kadencji, Członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Wetarynaryjnej V, VII kadencji, obecnie Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

M Kubica

Marek Kubica

Dyplom: Olsztyn, 1997 r., Specjalizacje: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Choroby ryb; Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białogardzie; Działalność w samorządzie: 2005-2009 Wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie, 2009-2017 Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie, 2017-2021 Członek Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie, 2021-2025 Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie.

 

Sekretarz


 Łukaszewicz

Jacek Łukaszewicz

Dyplom: Warszawa 1985 r., Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: 1989–1990 członek Krajowej Komisji Solidarności Lekarzy Weterynarii, od 2004 r. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy-Weterynarii Wolnej Praktyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV i V kadencji, członek Prezydium Krajowej Rady w IV i V kadencji. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w VI i VII kadencji.

 

Skarbnik


 

Jerzy Tomasz Chodkowski

Dyplom: SGGW w Warszawie, 1979 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Emeryt, konsultant d/s weterynaryjnych w KPS Food. Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  I, III, IV, V i VI kadencji, Skarbnik Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

Członkowie Prezydium


 Hildebrand

Wojciech Hildebrand

Dyplom: Wrocław, 1994 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność naukowa: członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych (ESVONC),  redaktor naczelny czasopisma: „Weterynaria w Praktyce”. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, Wiceprezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji Członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji. Członek Prezydium Rady Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI, VII i VIII kadencji. Członek Kapituły Honorowej Nagrody Chirona. 

 

Przewoźna zdjęcie

Joanna Przewoźna

Dyplom: Wrocław 2001 r., Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna, Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Zarządzanie praktyką weterynaryjną; Praca: prywatna praktyka Działalność w samorządzie: Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Krzysztof Anusz

Dyplom: Warszawa 1984 r., Stopień naukowy: profesor doktor habilitowany. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Działalność w samorządzie: członek i Sekretarz Rady Izby Warszawskiej, w III, IV, V i VI kadencji członek Krajowej Rady, Prezes Rady Izby Warszawskiej w V i VI kadencji. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji.

  

T Brzeski

Tomasz Brzeski

Dyplom: Olsztyn 1991 r., Specjalizacje: Chirurgia weterynaryjna. Praca: wolna praktyka. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji. Wiceprezes  Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

T Domarecki

Tadeusz Domarecki

Dyplom: Warszawa 1970 r., Specjalizacje: Choroby Przeżuwaczy oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Działalność w samorządzie: Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego I kadecji, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej I kadencji, Członek Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji.

 

Jan Dorobek

Dyplom: Wrocław 1976 r., Specjalizacje: Choroby Przeżuwaczy oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne”. Praca: Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Działalność w samorządzie: rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Dolnośląskiej w II i III kadencji, prezes Rady Izby Dolnośląskiej w IV i V kadencji, wiceprezes Rady Izby Dolnośląskiej VI kadencji, członek Krajowej Rady w III, IV, V, VI i VII kadencji.

 

Ryszard Dul

Dyplom: Lublin 1981 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu. Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej od I do VI kadencji, V-ce Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II kadencji, V-ce Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, V i VII kadencji.

 

Gogulski

Maciej Gogulski

Dyplom: Lublin 2002 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Radiologia Weterynaryjna, Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego – Zarządzanie praktyką weterynaryjną Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej IV I V kadencji. Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej VI i VII kadencji. Członek Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, Członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjne j VII kadencji- wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej VII kadencji. 

 D.Jackowski 1

Dariusz Jackowski

Dyplom: Wrocław 1990 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Choroby Koni. Praca: w latach 1991- 2021 Wojskowy Inspektor Weterynaryjny na stanowiskach od Epizootiologa ZT po Z-cę Szefa Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego a obecnie Inspektor WIW Wrocław. Działalność w samorządzie: członek Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VII kadencji, obecnie Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji.

 

T Janowski

Tomasz Janowski

Dyplom: Olsztyn 1975 r.; Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany, doktor honoris causa; Specjalizacja: Rozród zwierząt; Praca: Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Działalność w samorządzie: Członek Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II, IV, V, VI i VIII kadencji, Członek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii i Krajowy Kierownik Specjalizacji Rozród Zwierząt w latach 1994-2019, Przewodniczący Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii w latach 2016-2019, organizator licznych szkoleń i konferencji zawodowych z zakresu Rozrodu Zwierząt dla lekarzy praktyków.

 

Mirosław Kacprzyk

Dyplom: Lublin 1991 r., Specjalizacja: Choroby Przeżuwaczy. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Wiceprezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji. Członek Krajowej Rady V, VI i VII kadencji. Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

M Kalicki min

Mirosław Kalicki

Dyplom: Olsztyn 1992 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby Zwierząt Nieudomowionych. Praca: Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku, Działalność naukowa: od 2001 r. kierownik Sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: od 2000 r. członek Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej. Prezes Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej VI i VII kadencji.
 

 a klimowski 2 min

Andrzej Klimowski

Dyplom: Olsztyn 1992 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. Praca: Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku. Działalność w samorządzie: Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji,  Prezes Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji.

 

Sebastian Konwant

Dyplom: Wrocław  2001 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie. Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, członek Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, wiceprezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji.
 

 E Kossakowska

Ewelina Kossakowska

Dyplom: Wrocław  2006 r., Specjalizacje: Epizootiologia i administracja weterynaryjna, Działalność w samorządzie: Członek Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, Wiceprezes Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji. Prezes Zarządu Fundacji na rzecz pomocy lekarzom weterynarii i ich rodzinom działającej przy LILWet w latach 2016 – 2019. 

 

Wiesław Łada

Dyplom: Olsztyn 1982 r., Specjalizacje: Choroby Drobiu, Choroby Trzody Chlewnej. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II, III i VI kadencji, wiceprezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

P Matenko przycięty  
Paweł Mateńko

Dyplom: Warszawa 1998 r., Specjalizacje: Rozród Zwierząt, Praca: wolna praktyka, Działalność w samorządzie: Wiceprezes d.s. lekarzy weterynarii wolnej praktyki Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 S Meskel

Sara Meskel

Dyplom: Wrocław 2005 r. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Praca: starszy inspektor weterynaryjny w jednym z powiatowych inspektoratów weterynarii. Działalność w samorządzie: Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
 

 P Meyer1

Paweł Meyer

Dyplom: Lublin 2001, Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna oraz Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Praca: Główny Inspektorat Weterynarii, Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Przewodniczący Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Lech Pankiewicz

Dyplom: Lublin 1981 r., Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: wykładowca w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (od 2014 do teraz). Działalność w samorządzie: wiceprzewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w I i II kadencji, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, Wiceprezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VI kadencji, Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.  

 

Tadeusz Perskiewicz

Dyplom: Olsztyn 1987 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: w I i II kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Zachodniopomorskiej, w III i IV kadencji Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV, V, VI i VII kadencji.

  

Piotr Rucki

Dyplomy: Lublin 1993 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych I Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Choroby Ryb. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu. Działalność w samorządzie: Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Skarbnik Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, członek prezydium Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, członek Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 2008-2009.

 

Jacek Sośnicki

Dyplom: Wrocław 1985r., Specjalizacja: Choroby psów i kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, członek Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V, VI i VII kadencji. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”.

 

Dorota Suchecka

Dyplom: Olsztyn 2001 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka, diagnostyka weterynaryjna. Działalność w samorządzie: Skarbnik Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej VII oraz VIII kadencji, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

A Swiatalska

Agnieszka Świątalska

Dyplom: Warszawa 2002 r., Specjalizacja: Diagnostyka Weterynaryjnej, Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego; Praca: Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku; Działalność naukowa: członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddział w Gdańsku; członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego; Działalność w samorządzie: Członek Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Wiceprezes Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VIII kadencji.  

 S Winiarczyk

Stanisław Winiarczyk

Dyplom: Lublin 1980 r., Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany. Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Choroby Psów i Kotów. Praca: Katedra Epizootiolgii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej, Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VII kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Marek Wysocki

Dyplom: Lublin 1985 r., Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I i IV kadencji oraz V-ce Prezes V i VI kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji. Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII i VIII kadencji. 

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje