ENG
ENG

KRAJOWY DUSZPASTERZ LEKARZY WETERYNARII

Element graficzny
Dekretem Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa Glempa, z dnia 19 lutego 1996 roku, duszpasterzem lekarzy weterynarii w Polsce jest o. Jerzy Brusiło OFMConv. (franciszkanin), który pełni tę funkcję do dziś.

Ze strony duszpasterskiej, Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii podlega Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski a ze strony organizacyjnej współpracuje z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie.

 

O. Jerzy Brusiło, jest kapłanem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv.), Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie (franciszkanów), doktorem nauk teologicznych, adiunktem w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Kontakt:         atbrusil@cyf-kr.edu.pl

31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 5

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje