ENG
ENG

Skład osobowy

Element graficzny
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  KROZ zdjęcie
 
Rafał Michałowski
 
Dyplom: Lublin 1978 r., Praca: prywatna praktyka. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lubelskiej IV i V kadencji, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji.

 

Zastępcy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej


 

Sławomir Andryszak

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 1989 r., Praca: prywatna praktyka. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: członek Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

bartoszewicz

Andrzej Bartosz Bartoszewicz

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2002 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: obecnie prywatna praktyka.

 

IMG 20220224 WA0001

Piotr Burliński 

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie 2006 r., Praca: prywatna praktyka. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII i VIII kadencji. 

 

 Gajęcki strona

Maciej Gajęcki

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR-T w Olsztyn – 1973; Tytuł i stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych – 1982; doktor habilitowanego nauk weterynaryjnych – 1990; profesor nauk weterynaryjnych 1997. Specjalizacja: Choroby trzody chlewnej; Prewencja weterynaryjna i higiena pasz. Praca: Kierownik Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1997/2017; Przewodniczący Rady Sanitarno-Epizootiologicznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii 2000 – 2014), teraz emeryt. Działalność w samorządzie: Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Rady Warmińsko Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Olsztynie I i II kadencji; Członek Rady Warmińsko Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Olsztynie V, VI i VII kadencji.

 

 garczyński optimized

Krzysztof Garczyński

Dyplom: UWM Olsztyn – Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001 r. Specjalizacja: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Epizootiologia i administracja weterynaryjna. Praca: Urzędowy Lekarz Weterynarii. Działalność w samorządzie: Członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII i VIII kadencji.

 

Jacek Karwacki

Dyplom: Olsztyn 1973 r., Specjalizacja: Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna. Praca: obecnie prywatna praktyka – małe zwierzęta, 35 lat pracy-Zakład Higieny Weterynaryjnej w Kielcach, w tym 22 lata jako Kierownik ZHW. Działalność w samorządzie: I i II kadencja – Członek Rady Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, III i IV kadencja – Prezes Świętokrzyskiej Lekarsko-Weterynaryjnej, V kadencja – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, VI kadencja – Członek Rady Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Członek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii III kadencji.

  

A Kin

Andrzej Kin

Dyplom: Lublin 2002 r.; Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna; Praca: Prywatny Gabinet Weterynaryjny, Urzędowy Lekarz Weterynarii; Działalność w samorządzie: Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na VIII kadencję.

 

Grzegorz Dariusz Kuświk

Grzegorz Kuświk

Dyplom: Wrocław 1984 r., Specjalizacja: Rozród zwierząt; Praca: prywatna praktyka; Działalność w samorządzie: Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

leśniak optimized

Janusz Leśniak

Dyplom: Lublin 1996 r. Specjalizacja: Choroby przeżuwaczy i choroby trzody chlewnej; Praca: prywatna praktyka; Działalność w samorządzie: Członek Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – obecnie, Przewodniczący Komisji ds. kontaktów z lekarzami wolnej praktyki.

 

Paulina Lisiak-Górecka

Dyplom: Wrocław 2010 r., Specjalizacja: Higiena zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcego pochodzenia Praca: starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności. Działalność w samorządzie: członek Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

Lipko Przybylska

Justyna Lipko-Przybylska

Dyplom: Akademia Rolnicza w Lublinie 2003 r. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych, Praca: prywatna praktyka, Działalność w samorządzie: zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Malopolskiej Izby VI kadencji, sekretarz Rady Małopolskiej Izby VII i VIII kadencji.

 

madej szklany optimized

Marzena Madej-Szklany

Dyplom: UWM Olsztyn – Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2003 r. Specjalizacja: Choroby psów i kotów, Choroby Ryb; Praca: prywatna praktyka, Działalność w samorządzie: Członek Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie VII kadencji, Wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie VIII kadencji.

 

 

Edyta Tocha

Dyplom: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2005 r. Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna; Choroby ryb; Praca: działalność gospodarcza; Działalność w samorządzie: kadencja 2013-2017 funkcja Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, kadencja 2017-2021 funkcja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, aktualna kadencja funkcja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje