ENG
ENG

Przepisy prawne, wzory dokumentów

Element graficzny

A. Wyciąg (Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii)

 

B. Rozporządzenie

 

C. Wyciąg (Kodeks postępowania karnego)

 

D. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii

 

E. Kodeks karny

 

F. Metodyka

 

G. Regulamin ROZ

 

H. Regulamin sekretariatu ROZ KILW

 

I. Regulamin KROZ

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje