ENG
ENG

Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny VIII Kadencji

Element graficzny

Przewodniczący Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego


Jarocki

Zbigniew Jarocki

Dyplom: Warszawa 1974 r., Praca: prywatna praktyka w Warszawie. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: na różnych stanowiskach wybieralnych przez pięć kadencji.

 

Zastępcy przewodniczącego


Wiesława Bober

Dyplom: Wrocław 1984 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie. Działalność w samorządzie: członek komisji rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, z-ca przewodniczącego Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne IV kadencji, przewodnicząca Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji, członek Rady i Prezydium Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-WeterynaryjnejVIII kadencji.

 

Anna Boczoń-Borkowska

Dyplom: Olsztyn 2002 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim. Działalność w samorządzie: V-ce Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI Kadencji, członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII Kadencji.

 

Jacek Jakubek

Dyplom: Wrocław 1987 r., Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej III kadencji, zastępca krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej V kadencji.

 

Jacek Kutrzuba

Dyplom: Lublin 1983 r., Praca: starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Specjalizacja: Choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V kadencji.

   

Członkowie Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego


 

Piotr Biełuszka 1

Piotr Biełuszka

Dyplom: Lublin 1999 r. Specjalizacja: Choroby przeżuwaczy; Praca: prywatna praktyka; Działalność w samorządzie: Sędzia Sądu Okręgowego Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

J Buchalski

Jakub Buchalski

Dyplom: Wrocław 1991 r., Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych, radiologia weterynaryjna; Praca: prywatna praktyka lekarsko weterynaryjna; Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V ;VI;VII kadencji, sędzia III kadencji Sądu Okręgowego.

 

Anna Chędoszko-Papis

Dyplom: Olsztyn 2003 r., Praca: prywatna praktyka w Długosiodle. Specjalizacja: choroby psów i kotów, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

  

Stanisław Gajda

Dyplom: Lublin 1982 r., Praca: prywatna praktyka w Puławach. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej przez 5 kadencji, członek Prezydium i skarbnik Izby Lubelskiej Izby VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji. 

 kalupa

Zdzisław Kalupa

Dyplom: Olsztyn 1988 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna; Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku, Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 D Kmet

Dominika Kmet

Dyplom: Olsztyn 2005 r., Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu  Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego; Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna Działalność w samorządzie: członek Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej. 

 

Wojciech Kozdruń

Dyplom: Lublin 1995 r., Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Praca: Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB w Puławach. Działalność w Samorządzie: członek Prezydium i Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Dariusz Kwaśniewicz

Dyplom: Lublin 2001 r., Specjalizacja: Chirurgia Weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

zdjęcie Lew Kiedrowski

Mirosław Lew-Kiedrowski

Dyplom: 1984 r. Olsztyn; Specjalizacja: choroby psów i kotów; Praca: prywatna praktyka; Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

A Pietrzak

Alicja Pietrzak

Dyplom: Warszawa 2000 r.; Specjalizacja: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego; Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim; Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII Kadencji.

 

Joanna Pławińska-Czarnak

Dyplom: Warszawa 2000 r., Stopień naukowy: doktor habilitowany, Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie. Działalność w Samorządzie: członek rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego VII i bieżącej kadencji, Sekretarz Sądu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kadencji IV, V, VI i VII..

 

Marek Stanisławczuk

Dyplom: Lublin 1975. Praca: prywatna praktyka w Lubaczowie. Specjalizacja: Studia podyplomowe – choroby bydła. Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby w III kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby w IV kadencji, członek Rady Podkarpackiej Izby w VI,VII i VIII kadencji, sędzia Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w VI,VII i VIII kadencji.

 

Józef Szarek

Dyplom: Olsztyn, 1972 r. Tytuł i stopień naukowy: profesor, doktor habilitowany. Specjalizacje: Użytkowanie i Patologia Zwierząt Laboratoryjnych, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – praca w zakresie patomorfologii, weterynarii sądowej i administracji weterynaryjnej. Obecnie emeryt, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku i w Olsztynie, osoba współpracująca z podmiotem działalności gospodarczej w Przychodni Weterynaryjnej Pulsar w Olsztynie. Działalność w samorządzie: przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, członek Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej V i VI kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego VII kadencji, wiceprezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII i VIII kadencji.

 

 Szczerbiński 2

Wojciech Szczerbiński

Dyplom: Olsztyn 1995 r. Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku. Działalność w samorządzie: aktualnie członek Rady Okręgowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wcześniej sędzia Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego.

 

 P Spiewak

Paweł Śpiewak

 Dyplom: Warszawa 1999 r. Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie. Działalność w samorządzie:  członek Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Wiceprezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji. 

I Wiese

Ireneusz Wiese

Dyplom: Olsztyn 1989 r. , Specjalizacja: Prewencja weterynaryjna i higiena pasz. Praca: Przedsiębiorca, Farmacja weterynaryjna – h.f.plw. Działalność w samorządzie: Członek Rady Okręgowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-weterynaryjnej V kadencji.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje