ENG
ENG

KRLW POWOŁAŁA DO ŻYCIA SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Element graficzny

22 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym przyjęta została uchwała „w sprawie powołania Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii”.  Centrum zostaje powołane w celu zapewniania należytego poziomu merytorycznego oraz nadzoru nad przeprowadzaniem certyfikowanych szkoleń lekarzy weterynarii w obszarze nauk klinicznych. – Z jednej strony to realizacji uchwały styczniowego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, a z drugiej nasza odpowiedź na wyrażane wielokrotnie przez środowiska lekarzy weterynarii zapotrzebowanie na ciągłe doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy w obszarze nauk klinicznych – mówi Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Nad merytoryką prac Centrum będzie czuwać Rada Programowa do których podstawowych zadań będzie należeć m.in.:

  • powołanie krajowych konsultantów w poszczególnych dziedzinach;
  • ustalenie programów kształcenia, których projekty przedstawiają konsultanci krajowi;
  • określenie wymagań wobec podmiotów przeprowadzających certyfikowane szkolenia;

Rada Programowa powoła także 3 osobowych zespołów egzaminacyjnych oraz będzie dbała o jakość kształcenia poprzez powołanie zespołów wizytacyjnych.

Kształcenie certyfikacyjne będzie trwało co najmniej 2 semestry. Oprócz teorii, część praktyczna musi wynosić co najmniej 50 % czasu szkolenia. W ten sposób zagwarantujemy wysoką jakość samorządowych certyfikatów – przekonuje Marek Mastalerek Prezes KRLW.

Szkolenia mogą prowadzić, po uprzedniej akceptacji przez Radę Programową:

  • jednostki kształcące na kierunku weterynaria,
  • organizacje zawodowe lekarzy weterynarii
  • zakłady lecznicze dla zwierząt.

Szczegółowe zasady przeprowadzania szkolenia będą ustalane w porozumieniu zawieranym pomiędzy organizatorem szkolenia a Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. Ich integralną część będzie stanowił ustalony przez Radę Programową program kształcenia.  

Po ukończeniu certyfikowanego szkolenia lekarz weterynarii będzie uprawniony do przystąpienia do wewnątrzkorporacyjnego egzaminu przeprowadzanego przez zespół egzaminacyjny powołany przez Radę Programową, a po jego pozytywnym zdaniu otrzyma wydany przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną certyfikat i będzie mógł używać stosownego tytułu.

Lista dziedzin klinicznych, z których można otrzymać certyfikat stanowi załącznik do uchwały powołującej Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii.

uchwała

załącznik-wykaz dziedzin klinicznych

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje