ENG
ENG

Krystyna Kempa Medal Wrocławski

Element graficzny
Podczas uroczystości Jubileuszu 65-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, Krystyna Kempa – redaktor naczelna Weterynarii w Praktyce, otrzymała Honorowy Medal „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu”. Medal ten został przyznany wybitnym osobom, które poprzez swoją pracę i współpracę z Wydziałem przyczyniły się do jego rozwoju. Medal został wręczony przez prof. dr hab. Jana Twardonia – Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
podczas uroczystości Jubileuszu 65-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, Krystyna Kempa – redaktor naczelna Weterynarii w Praktyce, otrzymała Honorowy Medal „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu”. Medal ten został przyznany wybitnym osobom, które poprzez swoją pracę i współpracę z Wydziałem przyczyniły się do jego rozwoju. Medal został wręczony przez prof. dr hab. Jana Twardonia – Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje