ENG
ENG

KWALIFIKACJE OSÓB UPRAWNIONYCH DO UBOJU

Element graficzny

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. 

pismo KILW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje