ENG
ENG

LIST OTWARTY PRACOWNIKÓW PIWet-PIB W PUŁAWACH

Element graficzny

Związki zawodowe działające w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIWet-PIB), tj. NSZZ Pracowników PIWet-PIB i NSZZ Solidarność przesyłają list otwarty pracowników Instytutu informujący o trudnej sytuacji trwającej od wielu lat w Instytucie i braku perspektyw zakończenia trwającego sporu zbiorowego.

PIWet-PIB list otwarty

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje