ENG
ENG

LIST OTWARTY WYZNACZONYCH LEKARZY WETERYNARII DO MINISTRA PUDY

Element graficzny

Urzędowi lekarze weterynarii wyrażają głęboki sprzeciw proponowanym zmianom w zasadach ich wynagradzania. W liście otwartym do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, żądają wycofania się z projektu „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii”, ze względu na fakt braku uzasadnienia ekonomicznego dla podejmowania pracy z wyznaczenia przez lekarzy weterynarii. Z informacji portalu Wyborcza.pl wynika, że pod listem podpisało się już 921 lekarzy weterynarii. 

https://bit.ly/3zXiRSL

list otwarty 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje