ENG
ENG

Wykaz lekarzy weterynarii specjalistów

Element graficzny

 

Wykaz lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinach weterynarii określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. (Dz. U. nr 131, poz. 667 z 1994 roku):

 

Specjalizacja 1. Choroby przeżuwaczy,

Specjalizacja 2. Choroby koni,

Specjalizacja 3. Choroby trzody chlewnej,

Specjalizacja 4. Choroby psów i kotów,

Specjalizacja 5. Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych,

Specjalizacja 6. Choroby zwierząt futerkowych,

Specjalizacja 7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych,

Specjalizacja 8. Choroby ryb,

Specjalizacja 9. Choroby owadów użytkowych,

Specjalizacja 10. Choroby zwierząt nieudomowionych,

Specjalizacja 11. Rozród zwierząt,

Specjalizacja 12. Chirurgia weterynaryjna,

Specjalizacja 13. Radiologia weterynaryjna,

Specjalizacja 14. Prewencja weterynaryjna i higiena pasz,

Specjalizacja 15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,

Specjalizacja 16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna,

Specjalizacja 17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje