ENG
ENG

Lista recenzentów

Element graficzny
LISTA RECENZENTÓW

 • Prof. dr hab. Marian Binek (SGGW, Warszawa)
 • Dr hab. Marta Chrobocińska (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Maciej Gajęcki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. Marek Galanty (SGGW, Warszawa)
 • Doc. dr hab. Jakub Gawor (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski ( SGGW, Warszawie)
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Roman Lechowski (SGGW, Warszawa)
 • Dr hab. Andrzej Max (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Zenon Minta (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Jerzy Molenda (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Jacek Osek (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Doc dr hab.  Jerzy Rola ((Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. dr hab. Piotr Silmanowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Paweł Sysa (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Marian Truszczyński (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Anna Winnicka (SGGW, Warszawa)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje