ENG
ENG

MF WS. ZALEGŁYCH WYNAGRODZEŃ DLA WYZNACZONYCH LEKARZY WETERYNARII

Element graficzny

W związku z pismem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie podjęcia działań, mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia dla wyznaczonych lekarzy weterynarii, Minister Finansów wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie konkretnych działań, odnoszących się do rozdysponowania środków dedykowanych zadaniom w obszarze zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

pismo MF do MRIRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje