ENG
ENG

MIĘDZYNARODOWY KLUBU FOTOGRAFÓW MEDYKÓW – ZAPROSZENIE

Element graficzny

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii do przyłączenia się do Międzynarodowego Klubu Fotografów Medyków FIAP.

pismo

https://www.fiap.net/en/fiap-medical-photographers-club-impc/informations-and-activities

https://www.fiap.net/en/fiap-medical-photographers-club-impc/informations-and-activities/general-management

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje