ENG
ENG

MINISTER KRZYSZTOF JURGIEL O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Element graficzny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zwiększenie liczy etatów i wynagrodzeń dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Treść pisma

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje