ENG
ENG

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Element graficzny
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 kwietnia 2012 r. icon (pismo KILW/012/03/12) (128.53 kB) powołał na okres 4 lat Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje