ENG
ENG

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Element graficzny

Na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych są już wnioski o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe dla lekarzy weterynarii. Każdy lekarz weterynarii składa wniosek pobrany ze stron www właściwego terytorialnie WIF.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje