ENG
ENG

MINISTERSTWO ZDROWIA ODPOWIADA WS. ADR

Element graficzny

Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie konieczności wyznaczania przez zakłady lecznicze dla zwierząt świadczące usługi weterynaryjne doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

pismo MZ

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje