ENG
ENG

NA FORUM RYNKU WOŁOWINY

Element graficzny

2 lutego, Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej wraz z prof. Stanisławem Winiarczykiem dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -PIB w Puławach oraz Jackiem Łukaszewiczem Sekretarzem KRL-W wzięli udział w X Forum Rynku Wołowiny, którego głównym tematem obrad była:   „Produkcja zrównoważona – szanse i zagrożenia”. W wydarzeniu wzięli udział Czesława Siekierski minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Janusz Wojciechowski unijny komisarza ds. rolnictwa, a także 300 osób ze świata nauki, polityki oraz hodowcy bydła z krajów UE oraz całego świata.

– W ramach zasady „Jednego Zdrowia” uznaje się, że zdrowie ludzi i zdrowie zwierząt są ze sobą powiązane. Zrównoważona produkcja mięsa wołowego to taka produkcja, która odbywa się z zachowaniem dobrostanu zwierząt i właściwych warunków zoohigienicznych przy możliwie najmniejszym stosowaniu antybiotyków. W ten sposób współpracując z hodowcami w zakresie zarządzania stadem chcemy walczyć z narastającym problem antybiotykoodporności – powiedział Marek Mastalerek Prezes KRL-W. 

Przedstawiciele Samorządu od dawna biorą aktywny udział w pracach Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny dzieląc się swoją wiedzą lekarsko-weterynaryjną, co do metod obniżenia zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach oraz wyboru narzędzi, państwowych i branżowych, do monitorowania zużycia antybiotyków w gospodarstwie. Celem tych działań jest zmniejszenie ilość stosowanych antybiotyków w hodowli poniżej 10mg/PCU oraz zmniejszenie o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje