ENG
ENG

Nekrolog Grabowski

Element graficzny

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.07.2011 r. zmarł nasz Przyjaciel

dr n. wet. Krystyn Grabowski


Uroczysta Msza w intencji zmarłego

odprawiona zostanie w dniu 29 lipca 2011 r. (piątek) o godz. 11:00

w kościele parafialnym pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i pracownicy Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

oraz

Zarząd i Rada Fundacji „Senior”

Pożegnanie śp. dr Krystyna Grabowskiego

 

Krystyn Grabowski urodził się 8 września 1930 r. w Grudziądzu. Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie, uzyskując dyplom w styczniu 1953 r. W działalności zawodowej specjalizował się głównie w zakresie unasieniania zwierząt, poczynając od wdrażania technik unasieniania bydła i trzody chlewnej, poprzez różne metody konserwacji nasienia w niskich temperaturach, do organizacji ośrodków specjalizacyjnych do spraw zwalczania niepłodności i fizjopatologii rozrodu zwierząt. W 1965 r. we Wrocławiu uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych. Pionierskie w tym zakresie badania prowadził także w misjach  zagranicznych w Szwecji (1966 r.) i w Algierii (1976 r.), delegowany przez ministra rolnictwa. Przez 7 lat pracował w ramach umowy o polsko-marokańskiej współpracy technicznej, prowadząc organizację hodowli bydła ras mlecznych i unasieniania, godnie reprezentując polską weterynarię. Po powrocie, w październiku 1976 r. podjął pracę w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku na stanowisku kierownika pracowni fizjopatologii rozrodu zwierząt.

Z właściwą sobie aktywnością i twórczą inwencją tworzył zasady organizacyjne  okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, szczególnie Izby Kaszubsko-Pomorskiej, w której pełnił funkcję prezesa przez dwie pierwsze kadencje. Był wiceprezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przewodniczącym oraz członkiem różnych komisji, które przyczyniały się do rozwoju Izby. Na szczególne podkreślenie zasługuje nawiązanie z jego inicjatywy owocnej współpracy z zagranicą.

Odznaczony Medalem Honorowym „Bene de Veterinaria Meritum”, najwyższego odznaczenia samorządu lekarzy weterynarii, w ostatnich latach był kanclerzem kapituły, co było dowodem najwyższego uznania całego naszego środowiska dla jego dokonań zawodowych i społecznych.

Cześć jego pamięci!

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje