ENG
ENG

Nekrolog prof. Michał Mazurkiewicz

Element graficzny

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 lutego 2013 r., po ciężkiej chorobie zmarł

 

 

 

prof. Michał Mazurkiewicz

 

wybitny uczony, wielka indywidualność naukowa o niekwestionowanym autorytecie w kraju i za granicą, twórca bogatego dorobku naukowego i popularyzatorskiego oraz liczącej się szkoły naukowej, Rektor, Prorektor, Dziekan i Prodziekan, wieloletni Kierownik Katedry Epizootiologii, członek PAN Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Komitetu Nauk Weterynaryjnych, doktor honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w Katedrze Wrocławskiej w poniedziałek 4 marca 2013 roku o godz. 9:30.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11.10 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

 

 

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego

składają

Prezes i członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje