ENG
ENG

Nekrolog W Golec

Element graficzny

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w sobotę, 18 września 2010 roku, zmarł nagle, w wieku 66 lat

LEK. WET.  WALDEMAR GOLEC


Uroczystości żałobne odbędą się w piątek, 24 września  2010 roku w Poznaniu:

– godz. 12,30   msza św. w kościele  pod wezwaniem św. Jana Kantego

(róg ul. Grunwaldzkiej i Grochowskiej)

– godz. 13,45  pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina  w Poznaniu (Ogrody)

 

Lekarz weterynarii Waldemar Golec  działał aktywnie w  samorządzie  zawodowym. Przez dwie kolejne kadencje (w latach 1991- 2001) pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, również  przez dwie kadencje wiceprezesa  Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W tym samym okresie   był Przewodniczącym Okręgowej i Krajowej  Komisji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz  Krajowej Komisji ds. Specjalizacji.Był członkiem Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, w bieżącej kadencji , jak również  delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.    W 1989 roku założył jedną z pierwszych w Polsce, prywatną  klinikę weterynaryjną,  którą kierował  do niedawna z silnym wsparciem rodzinnym w postaci syna i synowej. Lekarz wet. Waldemar Golec, był osobą niezwykle elokwentną i błyskotliwą, z niewątpliwym talentem dyplomatycznym. Posiadał ugruntowaną wiedzę zawodową i znajomość przepisów prawa w tym zakresie, aktywnie uczestniczył w  pracach  Parlamentu RP nad przygotowywaniem ustaw weterynaryjnych (ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt,  ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych).Waldemar Golec biegle władał  językiem angielskim, co było ogromnym atutem w kontaktach międzynarodowych, a  i  na tym polu mieliśmy okazję  podziwiać jego kompetencje i umiejętności. Od wielu lat działał w Europejskiej Federacji Weterynaryjnej FVE. Na posiedzeniach FVE w Lizbonie, Brukseli, Kopenhadze, Budapeszcie i Krakowie prezentował dorobek samorządu zawodowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora prywatnego. Prace na europejskim forum weterynaryjnym doprowadziły do przyjęcia polskich lekarzy weterynarii do Europejskiej Unii Praktyków w 1998 r., a w rok później do przyjęcia naszego kraju do Europejskiej Federacji Weterynaryjnej w Brukseli. Za swą działalność na rzecz samorządu zawodowego  otrzymał  odznakę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej : Zasłużony dla Samorządu  Lekarzy Weterynarii „MERITUS”Podczas VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii , w czerwcu  br., dr Waldemar Golec otrzymał z rąk Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusza  Jakubowskiego medal:  BENE DE VETERINARIA MERITUS. Dr Waldemar Golec  od roku 1990 był również  członkiem LIONS KLUBU  Poznań – Rotunda.  W  latach 1996-97 pełnił funkcję prezydenta Klubu. Klub ten prowadzi liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci specjalnej troski (szczególnie dzieci dotkniętych myopathią). W latach 1998-2000 – Waldemar Golec był Szefem   Lionismu Strefy Zachodniej Polski – District 121. Jego działalność została doceniona. Otrzymał, z rąk Prezydenta Miasta Poznania, odznaczenie – Honorowy Obywatel Miasta Poznania.  Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko przyjdzie nam się żegnać z lek. wet. Waldemarem Golcem. Jego nagła  śmierć napełniła ogromnym żalem nas wszystkich. Na zawsze już pozostanie w naszej pamięci i sercach.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje