ENG
ENG

prof. Jan Zwierzchowski

Element graficzny

Prof. dr  n. wet. Jan Zwierzchowski

Urodził się 23 września 1923 r., zmarł 4 maja 2010 roku.

W Bydgoszczy uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum. Podczas okupacji był robotnikiem rolnym, pomocnikiem kowala, pomocnikiem kamieniarza. W 1946 r. zdał maturę w Bydgoszczy. W 1951 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu pracował naukowo w ośrodkach badań nad leptospirozą PZH i Państwowego Instytutu Weterynarii.

 

Prof. dr  n. wet. Jan Zwierzchowski

Urodził się 23 września 1923 r., zmarł 4 maja 2010 roku.

W Bydgoszczy uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum. Podczas okupacji był robotnikiem rolnym, pomocnikiem kowala, pomocnikiem kamieniarza. W 1946 r. zdał maturę w Bydgoszczy. W 1951 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu pracował naukowo w ośrodkach badań nad leptospirozą PZH i Państwowego Instytutu Weterynarii.

 

 

Począwszy od 1 listopada 1955 r., aż do przejścia na emeryturę w 1993 r. pracował w Katedrze Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i w Klinice Chorób Zakaźnych AR we Wrocławiu, prowadząc wykłady i ćwiczenia z epizootiologii i chorób zakaźnych zwierząt oraz przedmiot – choroby zwierząt futerkowych. Przewód habilitacyjny ukończył 5 grudnia 1967 r.

Stanowisko docenta uzyskał w 1968 r., profesora nadzwyczajnego 1 czerwca 1991 r., zaś tytuł naukowy profesora otrzymał 27 grudnia 1991 r. to jest dopiero po zmianach ustrojowych w kraju, gdy przestały się liczyć zastrzeżenia polityczne.

Głównymi kierunkami badań prowadzonych przez profesora były: leptospiroza, choroby zwierząt futerkowych, choroby zakaźne zwierząt w szczególności – gruźlica, kolibakteriozy, choroba Aujeszky’ego i choroby wielkiego stada. Na szczególne wyróżnienie, zasługują zapoczątkowane przez prof. Józefa Zwierza, badania nad leptospirozą, kontynuowane przez prof. J. Zwierzchowskiego, który jako pierwszy w Polsce przedstawił kompleksowo problem leptospirozy zwierząt. Prezentował go również na arenie międzynarodowej poprzez wystąpienia referatowe na kongresach i konferencjach naukowych, a także w licznych publikacjach. Drugim kierunkiem jego działań, w których odnosił znaczące sukcesy zawodowe były choroby zwierząt futerkowych. Przez swoją działalność naukową i wdrożenie do praktyki metod prewencji i profilaktyki, przyczynił się do zabezpieczenia zdrowotności tych zwierząt, a tym samym do znacznego ograniczenia strat. Będąc długoletnim wykładowcą przedmiotu – epizootiologia i choroby zwierząt futerkowych, wyszkolił wiele pokoleń lekarzy wet. Jako kierownik Studium Podyplomowego z Higieny Profilaktyki Wielkiego Stada w ciągu 13 lat wykształcił wielu specjalistów w tym zakresie.  Był organizatorem i współorganizatorem wielu zjazdów naukowych, a także inicjatorem okresowych spotkań koleżeńskich.

Jego bogaty dorobek naukowy obejmuje ponad 210 publikacji (w tym 83 samodzielne) z czego 30 ukazało się w wydawnictwach zagranicznych. Jest współautorem 4 podręczników (23 rozdziały, w tym 7 w książkach wydanych w języku niemieckim).  Opracował 10 tematów wdrożeniowych i 5 urzędowych instrukcji. Był kierownikiem w 4 problemach resortowych i węzłowych. Wielokrotnie reprezentował Naukę Polską, wykładami i referatami przedstawianymi na konferencjach w Berlinie, Bratysławie, Brnie, Hanowerze, Hradec Kralove, Lipsku, Neubrandenburgu, Nowym Sadzie, Poczdamie i Warnie. Był promotorem 4 prac doktorskich i 4 magisterskich oraz recenzentem kilkunastu prac doktorskich, habilitacyjnych i opinii na tytuł profesora.  Jest recenzentem szeregu książek, artykułów i czasopism.

Profesor Jan Zwierzchowski od 1 października 1982 r. do przejścia na emeryturę był kierownikiem Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR  we Wrocławiu. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność”. W pierwszych wolnych wyborach w 1981 r. został wybrany dziekanem Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu. Kadencja została brutalnie przerwana, uwięzieniem i internowaniem w Zakładzie Karnym w Nysie.

Był członkiem Komitetu oraz Sekcji Weterynaryjnej Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr Jan Zwierzchowski od pierwszych chwil uczestniczył w pracach nad reaktywacją izby lekarsko – weterynaryjnej i nad tworzeniem etycznych zasad jej funkcjonowania. Był prezesem Izby Dolnośląskiej przez dwie pierwsze kadencje, współtwórcą systemu specjalizacji zawodowej i twórcą programu specjalizacyjnego w zakresie chorób zwierząt futerkowych. W uznaniu wybitnego zaangażowania w życie społeczne środowiska weterynaryjnego za działalność pozbawioną wszelkich cech koniunkturalizmu, sprawność organizacyjną, uczciwość i koleżeńskość, Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna powierzyła mu funkcję Kanclerza Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” , którą piastował przez 16 lat, do chwili śmierci.

Prof. dr Jan Zwierzchowski był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Wrocławia, Odznaką Zasługi dla Mongolii, honorowymi odznakami zasług dla polskich i zagranicznych Uczelni i Towarzystw.

 

Cześć Jego pamięci.

 

29.03.2010 r. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (28 na 29 marca 2010 r.) zmarł prof. dr hab. Andrzej Bernard Sadzikowski – kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych w Instytucie Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje