ENG
ENG

Biomox 80

Element graficzny

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii wydał decyzję wstrzymującą w obrocie produkt leczniczy weterynaryjny o nazwie Biomox 80, 80g/100g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń kur, indyków, substancja czynna: amoksycylina trójwodna 80g/100g, oznaczony numerem serii: 3B1237B.

 

icon Pismo z-cy Głównego Lekarza Weterynarii Jarosława Naze z dnia 14.04.2014 r., sygn. GIWpuf-7201-41/2014(2) (74.99 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje