ENG
ENG

NOWE PRAWO EUROPEJSKIE WCHODZI W ŻYCIE NA POCZĄTKU 2022 r.

Element graficzny

28 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowe prawo europejskie dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych. W procesie legislacyjnym, który trwał od 2010 r. aktywnie uczestniczyła Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna będąc członkiem Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) oraz Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki (UEVP). W konsultacjach i pracach nad ostatecznym kształtem tworzonego prawa brali udział Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz, Vice Prezes FVE Stanisław Winiarczyk, Prezes UEVP Piotr Kwieciński, Marek Kubica oraz Emilian Kudyba. W trakcie procesu powstawania nowego prawa FVE oraz UEVP wniosły wiele poprawek, których celem było utrzymanie i wzmocnienie pozycji lekarzy weterynarii w procesie zapewniania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności, a przez to zdrowia publicznego. Zbliża się czas w którym nowe prawo europejskie dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych wejdzie w życie. Stanie się to dokładnie 28 stycznia 2022 roku. Pozostało nam jeszcze dziewięć miesięcy, by zapoznać się z jego treścią oraz odpowiednio się przygotować. W załączeniu przedstawiamy infografikę ilustrującą najważniejsze zmiany, które przyniesie nowa legislacja oraz przebieg procesu legislacyjnego. 

infografika1

proces legislacyjny

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje