ENG
ENG

NOWELIZACJA USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ – „OZUSOWANIE” UMÓW

Element graficzny

Prezentujemy pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej oraz odpowiedź Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej MRiRW na przedmiotowe pismo.

pismo KILW 

odp.MRIRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje