ENG
ENG

O ANTYBIOTYKACH W MRiRW

Element graficzny

10 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie  „Zespołu ds. zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie weterynaryjnej”, w którym wzięli udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz marek Kubica Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas spotkania kontynuowana była dyskusja z poprzednich zebrań Zespołu dotycząca opracowania w 2023 r. krajowej strategii ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, w której to zostaną określone cele oraz przypisane im działania i metody zmierzające do osiągnięcia ograniczenia stosowania przedmiotowych środków u zwierząt gospodarskich.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że skończył się już czas tzw. miękkich rozwiązań,  gdyż nie dają one oczekiwanych efektów. – Należy jak najszybciej wdrożyć w życie przewidziane prawem Unii Europejskiej rozwiązania. Przypominam, że zgodnie z nimi od 1 stycznia 2024 r. w Polsce powinna zacząć funkcjonować elektroniczna książka leczenia zwierząt (eKLZ) oraz elektroniczna bazy danych do monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych gospodarstwach, z podziałem na gatunki zwierząt. Polska jest także jednym z ostatnich krajów w UE, która nie wprowadziła obowiązkowej  kontraktacji lekarzy weterynarii do wizyt kontrolnych w stadach zwierząt. Pojawiła się także pilna potrzeba  dostosowania do polskiego porządku prawnego wielu ważnych spraw, jakie pozostawiono do decyzji krajów członkowskich, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Rozporządzenie 2019/6 stosuje się od 28 stycznia 2022 r. , a nadal nie zostało implementowane  do prawa krajowego. Oznacza to, że branża weterynaryjna działa już ponad rok w stanie prawnym, który jest niedostosowany do nowych realiów, co powoduje chaos regulacyjny. Krajowa ustawa w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. jest bardzo ważna z punktu widzenia zdrowia publicznego i koncepcji „Jednego Zdrowia”, ponieważ jednym z celów unijnych przepisów jest walka z antybiotykoodpornością. Ustawa pozwoli np. na wdrożenie niezbędnych narzędzi monitorowania sprzedaży i użycia leków, a także procedur dla zapewnienia lepszej kontroli jakości dostaw. Dzięki ustawie Polska ma szanse na dopuszczenie promocji immunoprofilaktyki do profesjonalnych hodowców, co może ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii.  Jeżeli chcemy osiągnąć efekty w walce z nadmiernym stosowaniem antybiotyków najwyższy czas zacząć wprowadzać mniej lub bardziej restrykcyjne nakazy administracyjne – powiedział po spotkaniu Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili także uwagę, że równie istotne w ograniczeniu stosowania antybiotyków jest zapewnienie przez hodowców higieny i dobrostanu zwierząt. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest oparta na zaufaniu współpracy między hodowcami a lekarzami weterynarii.  

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje