ENG
ENG

O NOWYM URZĘDZIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W SEJMIE

Element graficzny

W czwartek 20 maja 2016 r. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym dyskutowano o sprawach bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. W posiedzeniu, w którym wzięli udział Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Marek Wisła Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, omawiana była m.in. sprawa powołania nowego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

W trakcie dyskusji przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zwrócił uwagę, że mimo tego, że jest on koordynatorem bezpieczeństwa żywności w Polsce, nie bierze udziału w pracach „Zespołu do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności”, który został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dlatego zwrócił się z wnioskiem o włączenie do prac zespołu swoich pięciu przedstawicieli. W opinii przesłanej do Sejmu Minister Zdrowia napisał, że: „Sposób działania resortu rolnictwa budzi duże zaniepokojenie, gdyż decyzje w tak ważnej dla bezpieczeństwa konsumentów sprawie podejmuje jednostronnie […].”

Ze wcześniejszych informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że resortowy „Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności” zakończy prace pod koniec czerwca i wtedy projekt zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych. Wcześniej, bo już 25 maja, w Ministerstwie Rolnictwa, odbędzie się spotkanie z partnerami społecznymi dotyczące proponowanych zmian.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje