ENG
ENG

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Element graficzny

W związku z zwiększoną liczbą przypadków wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA), Główny Lekarz Weterynari przypomina o obowiązku zgłaszania powiatowemu lekarzowi wetrynarii stwierdzenia występienia chorób z wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

pismo GLW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje