ENG
ENG

obrót detaliczny produnktami leczniczymi weterynaryjnymi

Element graficzny

W dniu 1 marca 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dotyczące rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu. W załączeniu znajduje się pismo Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Pana Krystiana Popławskiego wraz z notatką z tego spotkania.

 

Pismo Dyrektora Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Pana Krystiana Popławskiego

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje