ENG
ENG

Obwieszczenie

Element graficzny

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 1 lutego 2012

 

w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów
na funkcję Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna stwierdza, że w wyniku  przeprowadzonych w dniu dzisiejszym wyborów w trybie art. 39 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U .z 2009 r. Nr. 93. poz. 767 z późn.zm / na funkcje Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres kadencji w latach 2012-2013
wybrany został lek. wet. JACEK ŁUKASZEWICZ – plik w formacie PDF

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje