ENG
ENG

OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO – studia podyplomowe

Element graficzny
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

ogłasza nabór na Studia Podyplomowe

„OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO”

Przewidywany termin rozpoczęcia Studiów I Zjazd: 26-27 listopada 2011 r.

Czas trwania 2 semestry (150 godzin).

Opłata za semestr 1400 złotych.

Program zajęć obejmuje:

  • Epidemiologia i medycyna prewencyjna
  • Nowe koncepcje w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
  • Wybrane elementy higieny pasz
  • Rola produkcji pierwotnej w systemach zapewnienia jakości
  • Zarządzanie zdrowiem stada – kompleksowe programy weterynaryjne
  • Zmiany w legislacji związanej z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego w Unii Europejskiej
  • Żywność, żywienie a zdrowie człowieka
  • Europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF)
  • Dochodzenie epidemiologiczne
  • Zagrożenia bioterrorystyczne w rolnictwie i produkcji żywności

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa:

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

telefon: 22 59 360 70.

telefon/faks: 22 59 360 71.

lub

Dr Jan Wiśniewski – kierownik Studiów Podyplomowych

telefon: 604 551 548; e-mail: jan_wisniewski1@sggw.pl lub kretolisica@wp.pl

 

Ukończenie Studiów Podyplomowych „OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO”, edycja 2011/2012, będzie podstawą do uzyskania punktów edukacyjnych zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie dobrowolnego systemu ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zgłoszenie pisemne powinno zawierać następujące dokumenty: podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów, zobowiązanie o terminowym uiszczaniu kosztów uczestnictwa, kserokopię dowodu osobistego.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje