ENG
ENG

ODP. MRiRW NA UWAGI DO USTAWY O „ETATYZACJI”

Element graficzny

Sekretarz stanu MRiRW Szymon Giżyński przesłał odpowiedź na uwagi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego. 

odp MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje