ENG
ENG

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ WS. WYNAGRODZEŃ

Element graficzny

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź na petycję złożoną przez Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego w dniu pikiety pod gmachem MRiRW. Ministerstwo rolnictwa informuje w nim, że aktualnie nie są prowadzone prace nad nowelizacją rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

odp. MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje