ENG
ENG

Odpowiedź MRiRW w sprawie dodania definicji „prosięcia” w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

Element graficzny