ENG
ENG

Odpowiedź MRiRW w sprawie wynagrodzenia lekarzy weterynarii za szczepienie psa przeciwko wściekliźnie

Element graficzny
icon Pismo MRiRW z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. ŻWzz/bk-8700/39/12 (2495) (160.33 kB) stanowiące odpowiedź na pisma Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej: icon z dnia 20 lutego 2012 r.,sygn. KILW/012/01/12 (45.38 kB) oraz icon z dnia 30 maja 2012 r., sygn. KILW/03211/12/12 (211.38 kB) w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie psa przeciwko wściekliźnie.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje