ENG
ENG

Odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Element graficzny

Odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 marca 2016 r. dotyczące uwag do projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych.

 

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje