ENG
ENG

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisko KRLW

Element graficzny

 

W dniu 6 września 2016 r. do biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiące odpowiedź na Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, których wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Link: Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje