ENG
ENG

ODPOWIEDŹ MRiRW NA LIST OTWARTY URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNA

Element graficzny

Miniserstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało oświadczenie będące reakcją na list otwarty urzędowych lekarzy weterynarii sprawujących czynności z wyznaczenia. Poniżej jego treść: 

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nie są obecnie prowadzone formalne prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii za wykonywanie czynności urzędowych.

Projekt, o którym mowa w przesłanym liście, został załączony wyłącznie jako roboczy dokument informacyjny związany z projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (poz. UC59 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), przedstawionego do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Sam projekt rozporządzenia, jako materiał informacyjny, nie jest wiążącym dokumentem i nie stanowi ostatecznej wersji przygotowanej w celu przekazania do dalszych prac legislacyjnych. Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem odrębnej procedury legislacyjnej.

Planowany termin prowadzenia konsultacji właściwego projektu, to IV kwartał bieżącego roku.

Niezależnie od tego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona analizy i rozważy uwagi oraz informacje przekazane w liście otwartym. Przed rozpoczęciem właściwej procedury legislacyjnej planowane są konsultacje z udziałem przedstawicieli Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  sygnatariuszy listu otwartego oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Konsultacje te będą zmierzały do wyjaśnienia podnoszonych uwag i wątpliwości oraz znalezienia konsensusu w tej istotnej spawie”. 

 

link do strony MRiRW: https://bit.ly/2UzgV2v

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje