ENG
ENG

Odpowiedź MRiRW na Stanowisko KRLW

Element graficzny

Odpowiedź Podsekretarz Stanu Ewy Lech na Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych (dokument nr 10755/1/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.) oraz Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. (dokument nr 5068/17) dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

Pismo Podsekretarz Stanu Ewy Lech z dnia 3 kwietnia 2017 r.

pismo przewodnie do MRiRW

Stanowisko KRLW z dnia 9 marca 2017 r.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje