ENG
ENG

ODPOWIEDŹ MRIRW W SP. NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SP. WARUNKÓW I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY WYZNACZONE PRZEZ PLW

Element graficzny

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdalena Zasępa, odpowiedziała na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie nowelizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

odp. MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje