ENG
ENG

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego

Element graficzny

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego

 

dotyczącego zaprojektowania, wykonania i wdrożenia oprogramowania użytkowego do obsługi wydawania, aktualizacji oraz unieważniania paszportów zwierząt towarzyszących a także  prowadzenia rejestru lekarzy weterynarii, w tym lekarzy upoważnionych do wydawania paszportów oraz ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, łącznie z wytworzonym do tego celu logicznym modelem baz danych – Systemem Informatycznym (SI) oraz przeszkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji SI a także utrzymania SI, zapewnienia poprawnego działania SI oraz jego dostępności w sieci Internet (hosting).

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wybrała jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie swoich ofert.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje