ENG
ENG

opłata za legalizację paszportu

Element graficzny

Komunikat

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej

w sprawie pobierania opłaty przez powiatowego lekarza weterynarii za legalizację paszportu dla zwierząt towarzyszących

 

Powiatowi lekarze weterynarii za dokonanie czynności polegającej na legalizacji paszportu powinni pobierać opłatę zgodnie z częścią II pkt 5 (Legalizacja dokumentu) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko – Weterynaryjne

 

Wyciąg z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ,

STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1 2 3 4
II. Wydanie zaświadczenia
5. Legalizacja dokumentu

26 zł

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje